10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว สุดฮิต มนตร์เสน่ห์เมืองลาว

สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว

หัวข้อนำทาง

สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่หลายๆ คนเรียกว่า ลาว หรือ สปป.ลาว เป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยผืนดินและภูเขา แม้ว่าจะไม่มีพรมแดนติดทะเลเลยก็ตาม แต่ประเทศลาวอุดมไปด้วยต้นไม้และภูเขาที่ยังคงรักษาความงามตามธรรมชาติเอาไว้

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ยุโรป เอเชีย และไทยได้เป็นอย่างดี Kapuk.com จึงได้นำ “10 ที่เที่ยวลาวยอดนิยม” ที่ควรไปสักครั้งมาแนะนำ

เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว

เมืองหลวงพระบาง อยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว และขนาบข้างด้วยแม่น้ำคานและแม่น้ำโขง เมืองนี้ ถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดโบราณ มีบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล บรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงไม่น่าแปลกใจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระธาตุชมพูศรีตาดกวงสี น้ำตกวัดวิชุน เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว

แม่น้ำโขง (Mekong River)

แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 4,350 กิโลเมตร ลาวยังมีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง และใช้แม่น้ำโขงเดินทางไปมาด้วย ทิวทัศน์ริมฝั่ง สะท้อนวิถีชีวิตของชาวลาว และความงามของธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ทำให้การเดินทางเลียบแม่น้ำโขงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จุดเริ่มต้นของเส้นทางเริ่มต้นที่เมืองห้วยทรายและสิ้นสุดที่หลวงพระบาง หรือจะออกเดินทางจากหลวงพระบาง-ห้วยทรายก็ได้

วังเวียง (Vang Vieng)

วังเวียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในวังเวียง ริมแม่น้ำซอง ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 150 กิโลเมตร เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีทิวเขาเรียงสลับสวยงาม เหมาะแก่การไปสูดอากาศบริสุทธิ์

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวในชนบท เช่น ชนเผ่าลาวสูง ลาวเทง ลาวม้ง และไทลื้อ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเดินทางไกลชมป่า ปีนภูเขา ดูถ้ำ ล่องห่วงยางในแม่น้ำซอง เป็นต้น แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จึงมีที่พัก ร้านอาหาร และอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ตัวแทนการท่องเที่ยวเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ

สี่พันดอน (Si Phan Don )

สี่พันดอน แปลว่า สี่พันเกาะ เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศลาว ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ชาวบ้านในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ทำงานเป็นชาวประมง และยังดำรงชีวิตอยู่แบบชาวชนบท มีความเป็นอยู่เรียบง่าย เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบ

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลัก 3 แห่ง คือ ดอนกอง ดอนคอน และดอนเดช ดอนกองเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ชิวๆ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมความงามของธรรมชาติ ส่วนดอนคอนและดอนเดดเป็นเกาะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จึงมีที่พักเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมธรรมชาติที่นี่ ที่สำคัญราคาที่พักก็ไม่แพงเลย

ทุ่งไหหิน (Plain of jar)

ทุ่งไหหิน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงขวาง เป็นที่ราบกว้างใหญ่เต็มไปด้วยหินที่มีรูปร่างคล้ายขวดโหลหรือขวดโหล มีความสูงตั้งแต่ 1-3 เมตร นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าขวดเหล่านี้มีมาตั้งแต่ยุคหิน และน่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีฝังศพ เนื่องจากมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศพในบริเวณบริเวณโดยรอบ

นอกจากนี้บริเวณรอบๆ โอ่งยังมีร่องรอยหลุมระเบิดที่สหรัฐฯ ทิ้งเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนจากนักโบราณคดีเกี่ยวกับที่มาที่แน่ชัดของโถหินนี้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติไปแล้ว

วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)

วัดเชียงทอง วัดเชียงทองตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา และได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาว จนทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชื่นชมความงามนี้ด้วยตาของตัวเอง นอกจากจะมีรูปทรงที่สวยงามแล้ว ยังเป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวลาวอีกด้วย

วัดเชียงทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2103 โดยพระโพธิสารเจ้า มีสถานะเป็นวัดหลวง จึงมีการดูแลบูรณะเป็นอย่างดี ภายในวัดเซียงทองประกอบด้วยพระอุโบสถ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหารเล็ก และวัดโกศที่ประดับด้วยศิลปะหลวงพระบางของแท้

พระธาตุหลวง (Pha That Luang)

พระธาตุหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นโดยบุรีจันทร์เอื้อยหลวย หรือพระเจ้าจันทบุรีศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์องค์แรก ตามตำนานเล่าว่า มีพระภิกษุลาว 5 รูปเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย แล้วนำพระอุรังคธาตุ(กระดูกที่เป็นหน้าอก)ไปเวียงจันทน์ เจ้าเมืองในสมัยนั้นได้สั่งให้สร้างพระธาตุไว้เพื่อบรรจุพระธาตุอุรังคณาไว้สักการะ

เดิมทีพระธาตุทำด้วยหิน แต่ต่อมาก็มีการสร้างเจดีย์คลุมพระธาตุและบริเวณโดยรอบพระธาตุก็ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำนวนมาก เจดีย์แกะสลักเป็นรูปพญานาค พระพุทธรูปปิดทองประดับกลีบบัวบนฐานปักษ์ ปัจจุบันรูปร่างของพระธาตุมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ เพราะมีระเบียงสูงล้อมรอบ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณที่สุดสำหรับคนลาว เหมือนเป็นศูนย์กลางจิตใจคนทั้งประเทศ

ปราสาทหินวัดพู (Wat Phu)

ปราสาทหินวัดพู ตั้งอยู่บนภูฮิลล์ ในจังหวัดจำปาสักมีซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณ วัดภูสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง 13 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยเนื่องจากเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณสามแห่ง บริเวณปากทางเข้าวัดภูมีปูหินเรียงรายสำหรับเดินเข้าไปในวัด มีเสาหลายต้นเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างของทางเดิน มีบ้านหลังใหญ่สองหลัง และซุ้มโค้งที่พังทลายลงด้วยพลัง หินแกะสลักเป็นรูปหัวช้าง และรูปปั้นหินต่างๆ เช่น โยคี จระเข้ และพระพุทธรูปที่วางไว้เพื่อสักการะ บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ เวทมนตร์ผสมกับความลึกลับและความมหัศจรรย์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเก่าแก่เมื่อเวลาผ่านไป แต่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับพระพุทธศาสนาเถรวาท สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว

 

บทความแนะนำ